Phóng sự Lễ Hằng thuận Kennard & Khánh

Hằng thuận có nghĩa là đôi vợ chồng luôn chung sống hoà thuận, tương kín nhường nhịn lẫn nhau, cùng nhau làm tròn trách nhiệm bổn phận của người vợ người chồng trong đời sống gia đình, đối với ông bà cha mẹ và con cái; vừa hướng tới con đường tu tập giác ngộ giải thoát, trên cơ sở giữ gìn ngũ giới, hành thập thiện và tu tập theo Bát Chánh Đạo...

2A đã có cơ may được đồng hàng và ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa của cặp đôi Kennard và Minh Khánh trong buổi lễ Hằng Thuận tại chùa Vạn Thiện. Chat Facebook
Close
m

Follow Us